Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2019-10-17

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ч.Улаан Монгол улсын их хурлын гишүүн, Хүнс хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн Сайд

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл өргөн барилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийг соёрхон батлах тух

2019.10.17