Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай

Шинэчилсэн найруулга (Хуулийг боловсронгуй болгох)
Өргөн барьсан: 2021-05-12
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүллээ

Байр суурь

Ц.Мөнх-Оргил: Хуульч бэлтгэхдээ олон улсын жишгээс суралцах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Н.Энхболд: Энэ 3 холбооноос мэргэжлийн чадвартай холбоо хөгжлийн явцад гарч ирвэл яах вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

С.Бямбацогт: Энэ хуулийг засаж, сайжруулах шаардлага бий

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

С.Ганбаатар: Хуульчдын холбоо төрийн өмчийн компаниудын дамнасан хулгайтай хэзээ тэмцэх вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Ч.Ундрам: Эрхзүйч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн үйл явцыг анхаарч ажиллах ёстой

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Б.Энхбаяр: Хуульчдын холбоо хаалттай, улам авлигажсан болоод байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Б.Жаргалмаа: Өнөөдрийн байдлаар хуульчаар хэдэн сургууль хуульч бэлтгэж байна вэ?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Л.Мөнхбаатар: Хуульч, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаан дээр анхаарах хэрэгтэй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Ж.Сүхбаатар: Өмгөөлөгч, шүүгчдийг хасаад өнөөдрийн байдлаар Хуульчдын холбоонд хэдэн хувь нь бусад ангилалд орж байна

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2021.05.20\ нэгдсэн хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэв. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан гишүүд асуулт

2021.05.20

Б.Энхбаяр: Хуульчдын мэргэжлийн байгууллагын удирдлагын сонгон шалгаруулалт нь "дарга" хэв шинж рүү явж байна

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,05,19/ хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг хэл

2021.05.19

С.Бямбацогт: Хариуцлагатай ажил эрхлэх хуульчдын мэргэжил олгох сургалтын кредит цагийг яагаад хассан бэ?

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,05,19/ хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлэ

2021.05.19

Ж.Сүхбаатар: Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хуульчдын ажил эрхлэлтийн байдлыг хэрхэн тооцоолох вэ?

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны /2021,05,19/ хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг хэл

2021.05.19