Өршөөл үзүүлэх тухай хууль

Бие даасан хууль (Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойг тохиолдуулан өршөөх)
Өргөн барьсан: 2021-06-29
Өршөөл үзүүлэх тухай хууль баталлаа

Байр суурь

Бусад