Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Хуулийг боловсронгуй болгох, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах )
Өргөн барьсан: 2021-07-05
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна

Байр суурь

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр: Орон нутгийн өмч, Төрийн өмч хоёрын ялгаа алга болох заалт тусгагдсаныг байнгын хороогоор ярьсан уу

УИХ-ын нэгдсэн чуулганы /2022.12.01/ өдрийн хуралдаанаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцлэ

2022.12.01

С.Бямбацогт: Нийтийн аж ахуйн ажлаа Барилга хот, байгуулалтын яам нь сайн хийх шаардлагатай байна

УИХ-ын чуулганы /2022.05.12/-ны өдрийн хуралдаанаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. УИХ-ын гишүүн С.Бямбац

2022.05.12

Б.Энх-Амгалан: Ундны усны эх үүсвэрээ хамгаалахгүйгээр хотын иргэдийг цэвэр усаар хангана гэдэг боломжгүй

УИХ-ын чуулганы /2022.05.12/-ны өдрийн хуралдаанаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Ам

2022.05.12

Ц.Даваасүрэн: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын зургаадугаар хорооны технологийн асуудлыг хэзээ шийдэх вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022.05.12/-ны өдрийн хуралдаанаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. УИХ-ын&

2022.05.12

Ж.Сүхбаатар: Хот, суурины усан хангамж, ариутгалын хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт нь нэгжийн хуультай хэрхэн нийцэж байгаа вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022.05.12/-ны өдрийн хуралдаанаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. УИХ-ын&

2022.05.12

Бусад