Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2014-05-20

Буцаасан, хүчингүй болсон 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
Н.Батбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Авлигын хэрэгт холбогдсон компанийг тендерт оруулахгүй

Хуулийн нэр: Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Санаачлагч: Засгийн газар Өргөн барьсан: 2014.05.20 Төлөв: Хэлэлцүүлгийн шатанд Энэ хуулийн төслийг тендерийн тогтолцоог олонд нээлттэй, шударга

2016.05.31   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Н.Батбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барив

УИХ-ын дарга З.Энхболдод 2014.05.20 УИХ-ын гишүүн, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нэн яаралтай хэлэлцүүлэхээр өргө

2014.05.21   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан