Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2024-04-10

Байр суурь

Л.Мөнхбаатар: Энэ тогтоолын төслөөр тосгоныг сум болгох асуудал шийдэгдэнэ

УИХ-ын чуулганы 2024,04,19-ны өдрийн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүл

2024.04.19

Ж.Бат-Эрдэнэ: Малчдын амьжиргааг сайжруулах, түүхий эд бэлтгэх тогтолцоог сайжруулах талаар хуульд хэрхэн тусгасан бэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны санал, дүгнэлт

2024.04.13

Г.Дамдинням: Малын тэжээлээ тариалах газрыг малчдад хэзээ өгч эхлэх вэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны санал, дүгнэлт

2024.04.12

С.Бямбацогт: Малчид зээлтэй биш хадгаламжтай, орлоготой болох нь зүйтэй.

  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны са

2024.04.12

Б.Бат-Эрдэнэ: Малчид хоршоогоор дамжуулаад үйлдвэрлэгч, экспортлогч болох боломж бүрдэж байна

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны санал, дүгнэлт

2024.04.12

Г.Тэмүүлэн: Малчдыг дэмжих хуулийн төсөл Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуультай хэрхэн уялдаж байна вэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны санал, дүгнэлт

2024.04.12

Ж.Батжаргал: Малын тэжээлийн ургамал тариалж болох газруудын судалгааг хийх шаардлагатай.

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийн БОХХАА-н байнгын хорооны санал, дүгнэлт

2024.04.12

Ж.Бат-Эрдэнэ: Малчдад тэжээл тариалах газрыг хэрхэн хуваарилж, ямар хуулиар зохицуулах вэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийг танилцуулав. Хуулийн төсөлтэй холбоотой

2024.04.11

Г.Мөнхцэцэг: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас малгүй болчихсон малчин өрхүүдэд зээл олгоно гэсэн байна тэгэхээр зээлийн хүртээмж ямар байна вэ?

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Уламжлалт мал аж ахуйд тулгамдаж буй уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн төслийг танилцуулав. Хуулийн төсөлтэй холбоотой

2024.04.11

Бусад