Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2016-01-14

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Малчдын тэтгэврийн насыг наашлуулах асуудал хүлээгдэж байна

УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. УИХ-ын Д.Оюунхорол “Малчдын нийгмийн даатгал төлөлт маш бага хувьтай байга

2016.01.14   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
С.Ганбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Энэ бол иргэдийн мөнгө

УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар “Энэ мөнгөний эзэн бол төр биш. Мөнгөний 50 орчи

2016.01.14   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан