Үнэт цаасны зах зээлийн тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2013-01-07

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Н.Батбаяр Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Үнэт цаасны зах зээлийн багц хуулийн төсөл өргөн барилаа

Үнэт цаасны тухай хуулийг 1996 онд баталж, 2002 онд шинэчлэн найруулж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийг батлаж байсан. Сүүлийн жилүүдэд хөрөнгийн зах зээлд шинээр хувьцаа гаргах /IPO/ замаар олон

2013.01.08   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан