Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байр биеийн тамирын заалны барилга хангамжийн талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Тогтоолын төсөл
Өргөн барьсан: 2012-05-02

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Эрдэнэ Монгол улсын их хурлын гишүүн, Ардчилсан намын дарга

Спорт зал, цэцэрлэгт 1,286,7 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарчээ

УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо өнөөдрийн хуралдаанаар Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байр, биеийн тамирын заалны барилга хангам

2012.10.16   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан