Засгийн газрын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Засгийн газар хоорондын зүй зохист хамаарал, эрх мэдэл, чиг үүргийн хуваарилалт, хяналтын тогтолцоог тодорхой болгож, төрийн үйл ажиллагаа хэвийн, тасралтгүй явагдах боломжийг бий болгох)
Өргөн барьсан: 2016-02-29

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Л.Болд Монгол улсын их хурлын гишүүн

“Давхар дээл”-ийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

УИХ-ын чуулганаар Ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах  хуулийн төслийг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Энэ үеэр УИХ-ын зарим гишүүд байр сууриа илэрхийлж, асуу

2016.04.08   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан