Засгийн газрын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт ( Оюуны өмч, инновацийн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар гэж өөрчлөн байгуулах)
Өргөн барьсан: 2018-01-19
Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүллээ