Марракешийн хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай

Бие даасан хууль (Далайд гарцгүй орнууд “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”)
Өргөн барьсан: 2016-11-15

Батлагдсан 67.3%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
М.Энхболд Монгол улсын их хурлын гишүүн

Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг баталлаа

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар "Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол /Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай/

2016.11.24   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Ц.Мөнх-Оргил Монгол улсын их хурлын гишүүн

Далайд гарцгүй орнууд “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-т нэгдэнэ

УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил “Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Протокол (Худалдааг

2016.11.16