Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2017-06-15

Батлагдсан

Оролцогч 4
УИХ Байр суурь
Г.Занданшатар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Монгол Улс ОУХОБ-ны гишүүний эрхээ бүрэн хадгалах эрх зүйн үндэс бүрдсэн юм

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны

2018.03.30
Ц.Гарамжав Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020)

Ц.Гарамжав: Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк Монгол Улсын эдийн засгийн хүндрэлтэй жилүүдэд хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн

Монгол Улсын Их Хурлын Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тух

2017.12.07   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Ч.Хүрэлбаатар Сангийн сайд, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээрийг баталлаа

Монгол Улсын Их Хурлын Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тух

2017.12.07   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Г.Занданшатар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт орно

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.11.28) Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёр

2017.11.28
М.Энхболд Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2020)

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр төслийг өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.06.15) Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёр

2017.06.16