Энхболд.М 2017.06.16 | УИХ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр төслийг өргөн мэдүүллээ

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр төслийг өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.06.15) Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын гишүүн, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Г.Чулуунбаатар өргөн мэдүүлэв.

Монгол Улс нь Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк (ОУХОБ)-ны гишүүн улсын хувьд Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон банкны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны протоколыг хүлээн зөвшөөрч, гишүүний эрхээ хадгалах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулжээ.
ОУХОБ-ыг хуучнаар Эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөл (ЭЗХТЗ)-ийн гишүүн орнуудын Засгийн газар хоорондын 1970 оны хэлэлцээрийн дагуу  үүсгэн байгуулсан бөгөөд манай улсын хувьд тус хэлэлцээрийг БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1970 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн №26 тоот “Хэлэлцээр батлах тухай” тогтоолоор баталсан байна. 
ОУХОБ-ны 1970 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан Хэлэлцээр болон банкны Дүрэмд 1990 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн протокол, 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн протокол (Чех Улсын тайлбартайгаар)-оор  тус тус холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулжээ.
Энэ хүрээнд Олон улсын гэрээний тухай хуулийн (шинэчилсэн найруулга) 8 дугаар дугаар зүйлийн 2, 9 дүгээр зүйлийн 1, 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банкыг байгуулсан хэлэлцээрт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн тухай 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн протоколыг соёрхон батлах тухай асуудлыг Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжүүлэн, улмаар  УИХ-ын холбогдох Байнгын хороодтой зөвшилцөхөөр тогтсоны дагуу УИХ-ын Гадаад бодлого, аюулгүй байдлын Байнгын хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, холбогдох санал дүгнэлтийг  гаргасан байна.
 ОУХОБ-ыг үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээрт 2015 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн Протоколоор оруулж буй нэмэлт, өөрчлөлт нь тус банкыг орчин үеийн олон улсын хөгжлийн банкуудын үйл ажиллагаанд мөрддөг нийтлэг зарчимд нийцүүлэх зорилготой юм байна гэж УИХ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.