Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2017-11-28

Батлагдсан

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Г.Занданшатар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Монгол Улс ЭЗХАОУБ-ны ГИШҮҮНИЙ ЭРХЭЭ хадгалав

Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ОЛОН  УЛСЫН БАНК үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Э

2018.03.29
Г.Занданшатар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын Дарга

Манай улс банкны гишүүний эрх хадгалана

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өнөөдөр (2017.11.28)  Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Банкны дүр

2017.11.28