Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (“Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”)
Өргөн барьсан: 2018-10-17

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ч.Хүрэлбаатар Монгол улсын их хурлын гишүүн, Сангийн сайд

Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээг сайжруулах хуулийн төсөл өргөн барилаа

Өнөөдөр /2018.10.17/ Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар  хоорондын “Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл&rdquo

2018.10.17