НИЙСЛЭЛИЙН ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

2021.01.18
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

И-Баримт аппликэйшнгүй иргэдийг цаасан байдлаар бүртгэнэ

Д.Ихбаяр: 

QR.199.mn - ээс үүсгэсэн QR  кодыг QR.ulaanbaatar.mn сайтаар шалгаж тухайн өдөр хичгнээн иргэн уншуулсан байна вэ? гэдгийг хянаж байна. Кассыг тоолж, кодоо уншуулсан иргэдээ тоолж дундын зөрүүг гаргаж арга хэмжээг авч байгаа. 

ШИНЭ МЭДЭЭ