Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2021.08.20
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Нийслэлийн хэмжээнд 200 гаруй автомашин угаалгын газар байдгаас 34 нь саарал ус ашигладаг

Д.Ихбаяр: 

Орон сууцны хороололд саарал усны хэрэглээг нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа. Шинээр баригдаж байгаа орон сууцны доод давхарт төхөөрөмжийг тавьж хэрэглээний усыг дахин боловсруулан цэвэршүүлээд дахин хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх тал дээр судалгаа хийж ажиллаж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ