УБ хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслийн эргэн тойронд хэлэлцэв
2023.05.05
Барилга, Хот байгуулалт

УБ хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслийн эргэн тойронд хэлэлцэв

“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн төлөөлөн удирдах хорооны хурал хуралдлаа.

Хуралдаанаар Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт, санхүүжилтийн эх үүсвэрт өөрчлөлт оруулах тухай, ногоон орон сууц барилгын ажлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тухай зэрэг асуудлыг ТУХ-ны хурлаар хэлэлцэв.

ШИНЭ МЭДЭЭ