2023.12.26
Барилга, Хот байгуулалт

"Нүүр тулсан ярилцлага": Зочин: НОСК-ийн гүйцэтгэх захирал, НИТХ-ын төлөөлөгч М.Говьсайхан

"Нүүр тулсан ярилцлага":
Зочин: НОСК-ийн гүйцэтгэх захирал, НИТХ-ын төлөөлөгч М.Говьсайхан оролцлоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ