Оюундарь

Н.Оюундарь

Монгол улсын их хурлын гишүүн

1994
1995
Сэрүүлэг дээд сургуулийг бизнесийн удирдлага мэргэжлээр төгсөв
Монголын Үндэсний бүтээмжийн төвд зөвлөх
1996
Монголын бизнесийн хөгжлийн агентлаг Европын холбооны ТАСИС хөтөлбөр зөвлөх
1997
Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Үйлдвэрийн газрын өөрчлөн байгуулалтын төсөлд зөвлөх
1998
Маастрихтын их сургуулийг бизнесийн удирдлага, эдийн засагч магистрын зэрэг хамгаалав
1999
Дэлхийн банк, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төсөлд зөвлөх
2000
Байгаль орчны яамны Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга
2001
2002
2003
2004
Байгаль орчинны яамны Стратеги төлөвлөлт, бодлого зохицуулалтын газрын дарга
2005
2006
НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр Дундад Азийг хариусан зөвлөх
2007
2008
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч
БНХАУ-ын Бээжин хот дахь Улаанбаатар хотын төлөөлөгч
2009
2010
“Бльюмон” групп ХХК зөвлөх
2011
2012
2013
2014
Гадаад хэргийн яамны дэд сайд
2015
“Бльюмон” групп ХХК зөвлөх
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
2 Гадаад хэргийн яам Дэд Сайд
3 Улаанбаатар хотоос Бээжин хотод суугаа суурин төлөөлөгч
4 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Төлөөлөгч
5 Байгаль орчны яам Стратеги Бодлого Зохицуулалтын газар Дарга
6 Байгаль орчны яам Хамтын ажиллагааны хэлтэс
7 НҮБ Үйлдвэрийн газар өөрчлөн байгуулалтын төсөл
8 Монголын бизнес хөгжлийн агентлаг, Европын холбоо TACIS хөтөлбөр
9 Монголын бизнес хөгжлийн агентлаг, Европын холбоо TACIS хөтөлбөр
10 Дэлхийн банкны төсөл

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Политехникийн их сургууль
2 Сэрүүлэг дээд сургууль Бакалавр
3 Маастрихын их сургууль Нидерланд Улс Бизнесийн удирдлага