Мурат

Д.Мурат

Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020)

1986
1987
Баян-Өлгий аймгийн хэвлэх үйлдвэр офсет техникч
1988
1989
“Талап хоршоо”-ны захирал
1990
1991
1992
1993
1994
1995
“Жанат” ХХК-ийн захирал
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
“Эрчим-Баян-Өлгий” ХК-ийн захирал
2007
Павлодар хотын Техникийн их сургууль, үйлдвэрийн дулааны инженер мэргэжлээр төгсөв
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Улс төр менежментийн академид төрийн удирдлагаар төгсөв
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021