Пүрэвсүрэн

Л.Пүрэвсүрэн

Гадаад хэргийн яамны сайд

Мэдээлэл ороогүй байна.