Нямсүрэн

Д.Нямсүрэн

Монголын Хүний нөөцийн менежментийн холбооны тэргүүн

Нийт 1 мэдээ байна.
  • 29/04/13

    Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгт...

    Монголын Хүний нөөцийн менежментийн холбооны тэргүүн Д.Нямсүрэн: Хүний нөөцийн менежерүүд гурван түвшинд ажиллаж байна. Нэг талаараа захиралын үүргийг гүйцэтгэж, албадын дарга нарыг солих гээд байгуулагын төлөвлөлтөнд оролцож байгаа жишээтэй. Мөн бусад албадтай ижил түвшинд ажилладаг тохиолдол ч бий. Ярилцлага авч шинэ ажилтан сонгох ажлыг мөн хийдэг. Мөн заримдаа хүний нөөцийн гэхээсээ илүү туслахын үүргийг гүйцэтгэж байгаа г...
Нийт 1 хуудас/1 мэдээ