Санжмятав

Я.Санжмятав

Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын их хурлын дэд дарга (2016-2020), Монгол улсын их хурлын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд (2012-2014) (2012-2016)

294 мэдээ