Жолоочийн даатгалын хууль

Бие даасан хууль (Хуулийн хийдэл, зөрчил үүсгээд байгаа )
Өргөн барьсан: 2018-01-30

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
С.Эрдэнэ Монгол улсын их хурлын гишүүн, Ардчилсан намын дарга

Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэхийг дэмжлээ

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны хуралдлаа.  2018 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдөр Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнийн өргөн мэдүүлсэн Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах

2018.04.24   ХЗБХ-ны хуралдаан