Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Тогтоолын төсөл (хүүхдийн 80 хувьд Хүүхдийн мөнгө олгох )
Өргөн барьсан: 2018-04-10

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн

Д.Оюунхорол: Хүүхдийн мөнгийг бүх хүүхдэд өгөхийн тулд шат дараатай хандах хэрэгтэй

Төсвийн байнгын хорооны /2018.04.17/ хуралдаанаар “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг

2018.04.17   ТБХ-ны хуралдаан