2012.12.12 | Сонин: Өдрийн сонин

Сонгуулийн маргааныг хянан шийдвэрлэнэ

Сонгуулийн маргааныг хянан шийдвэрлэнэ
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц гэдэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн шүүх юм.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан энэ сарын 19-нд болж нэр бүхий иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийг хянан хэлэлцэж Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг тогтоолгох юм байна.

Үндсэн хуулийн цэцэд хандсан иргэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47 дутаар зүйлийн 47.1.2 дахь заалтаар тойрогт ногдсон мандатын тооноос дутуу нэр дэвшигчийн төлөө иргэд санал өгсөн /нэр дэвшигчийг дугуйлсан/ бол тухайн санал хүчингүй болохоор хуульчилсан байгаа.

Энэ нь Үндсэн хуулиар тогтоосон сонгуулийн чөлөөтэй байх зарчмыг буюу иргэдийн чөлөөтэй сонгох эрхийг зөрчсөн гэсэн үндэслэлээр цэцэд хандсан аж.