Даваасүрэн.Ц 2012.01.05

УИХ-ын чуулган - Ц.Даваасүрэн

Ц.Даваасүрэн: Улсын их хурлын гишүүн