Баасанхүү.О 2013.02.25 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

О.Баасанхүү: Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль бол маш чухал юм

О.Баасанхүү: Улсын их хурлын гишүүн

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтсийн Мэдээлэл сурталчилгааны албанаас бэлтгэсэн "Парламент энэ цагт" нэвтрүүлэгт Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү оролцож "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай" хуулийн талаар ярилцлаа.