ХААГ 2014.05.09 | Телевиз: Eagle TV

Үндэслэлгүй санал, гомдлоос болж цаг хугацаа алддаг

Худалдан авах ажиллагааны газар

ХААГ-т гардаг ирдэг санал, гомдлын багагүй хувийг үндэслэлгүй гүтгэлэг, хий хоосон хардалт эзэлдэг байна. Гаргасан санал, гомдол бүрийг ХААГ хянан хэлэлцэх ёстой. Ийм цаг хугацаа алдсан явдлаас болж сонгон шалгаруулалт удааширдаг байна.

ХААГ-ын хэлтсийн дарга Ч.Жаргалан: “Оролцогч байгууллагуудын үндэслэлгүй санал, гомдлоос болж цаг хугацаа алдаж байна. Энд компаниуд нийгмийн хариуцлагатай болж, цаана нь улсын ажил явж байгаа гэдгийг ойлгож, хэрвээ таны унасан шалтгаан үндэслэлтэй л байвал  гомдол маргаан гаргаж цаг хугацаа хойшлуулах шаардлагагүй юм. Гэхдээ хүмүүс гомдох эрхтэй. Тэр болгонд холбогдох ХААГ-ын улсын байцаагч болон шалгалтын байгууллагуудад материалыг нь өгч шалгаруулдаг. Он  гарсаар нийтдээ 26 төсөл, арга хэмжээнээс 28 гомдол гарсан. Үүний 40 орчим хувь нь захиалагчийн шийдвэрийн үндэстэй байна гэж шийдвэрлэгдсэн.”

ХААГ-ын хуулийн хэлтсийн даргыг түр орлогч Б.Буяннэмэх: “Тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа компани болон аж ахуй нэгжүүдээс тендер шалгаруулалтын үр дүнтэй холбоотой гомдлууд нэлээд гардаг. Тэр нь гомдол гаргасан компанийг эхний ээлжинд захиалагчдад гаргана. Захиалагч хянаж үзээд үнэлгээний хорооны үндэслэлтэй, үндэслэлгүй талаар дүгнэлт өгнө. Практикт сангийн яамны хууль, ХААГ-т тендер шалгаруулалттай холбоотой  гомдлыг гаргаж, Сангийн яам тухайн тендер шалгаруулалтын материалтай танилцаж дүгнэн гомдлыг нь барагдуулдаг.”

Тендерт шалгарч чадаагүй хуулийн этгээдэд ямар үндэслэлээр сонгон  шалгаруулалтад тэнцээгүй болохыг бичгээр тайлбарладаг болжээ. Ингэснээр тендерт оролцож байгаа байгууллагуудын хуулийн мэдлэг сайжирчээ. Улмаар дараа, дараачийн тендерт оролцохдоо алдаа дутагдал гаргах нь багасчээ. Гэхдээ орон нутагт сонгон шалгаруулалт явуулах ажил, маргаан зөрчил дагуулсан хэвээр байгаа юм. Энэ нь орон нутгийн компаниудад тендерийн тухай ойлголт бүрэн төлөвшөөгүй байгаатай холбоотой гэж ХААГ үзэж байна.