ХААГ 2014.04.06 | Телевиз: NTV

Д.Энхжаргал: Сангийн яамнаас хууль зөрчсөн этгээдүүдийг тендерт оролцуулахгүй 27 компаний хар жагсаалт гаргасан

Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Д. Энхжаргал

Худалдан авах ажиллагааны газраас 2014 онд зарласан тендерт авилгажсан компанийг тэргүүлэх “Заг”компаниас саналаа хүргүүлжээ. Заг компани нь хөдөө орон нутагт авсан тендерийн төсөвт өртгийн 6 дахин нэмэгдүүлсэн туршлагатай компани юм. Сангийн яамнаас тендерт оролцох эрхгүй компаниудын жагсаалтыг гаргасан байдаг ч Заг компани үүний хажуугаар өнгөрсөн байна.

Аудитын газраас авилгажсан объектуудын жагсаалтыг гаргасан байдаг. Уг жагсаалтын тэргүүн эгнээнд Заг компани бичигджээ. Говь-Алтай аймгийн Алтай чуулгын барилгыг зураг төсөвгүйгээр 2007 оны төсөвт хуулиар 1 тэрбум төгрөгөөр батлуулсан. Харин тендерт ялсан Заг компани хэсэгчилсэн зураг төсвийг 3 удаа баталгаажуулан тухай бүрт нь тендер зарлаж тухайн барилгын өртөг нь 6 тэрбум 295 сая төгрөгт хүрчээ. Энэ жишгээр Си эйч си, Нийслэл өргөө, Ариусал интернейшнл зэрэг нэр бүхий хэд хэдэн компани анх баталсан төсөвт өртөг нэмэгдүүлсэн туршлагатай. Гэтэл эдгээр компаниуд дахин тендерт оролцох боломж нь нээлттэй хэвээр байна.

Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Д.Энхжаргал: Сая Сангийн яамнаас хууль зөрчсөн этгээдүүдийг тендерт оролцуулахгүй 27 компаний  хар жагсаалт гаргасан. Одоогийн байдлаар манайд хар жагсаалтад орсон компаниудаас тендерт орж байсан “Нарийн тээл” компанийг шалгаруулаагүй. Тендер дахин зарласан. Хар жагсаалтад Заг компани ороогүй.

Сангийн яамнаас тендерт оролцох эрхгүй компаниудын хар жагсаалтуудыг гаргасан байдаг. жагсаалтад орсон 27 компани 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцох эрхгүй болжээ. Эдгээр компаниуд нь тендерийн болон гүйцэтгэлийн баталгаагаа хуурамчаар гаргасан үндэслэлээр хар жагсаалтад багтжээ. Гэтэл барилгын ажил нь хэдэн жилийн турш үргэлжилж, төсөвт өртгийг хэд дахин нэмэгдүүлсэн компаниудын тендерт оролцох эрх  нээлттэй байгаа нь тендер сонгон шалгаруулалт болон бүтээн байгуулалтын ажил удаашрах магадлалтайг санууллаа.