Даваасүрэн.Ц 2014.03.30 | Телевиз: МН25-р суваг

Царцаасан объектуудаас 51 төрлийн 1034 зөрчил 247 объект дээр гарсан

Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны дарга Ц.Даваасүрэн

 Зураг төсөл байхгүй, баригдах газраа төлөвлөөгүй, нэмэлт санхүүжилт нэхэн жил бүр төсөвт дарамт учруулдаг 272  объектыг  2014 оны төсөвт 00 санхүүжилттэйгээр суулгасан билээ.

Үндэсний аудитын газар тендер шалгаруулалтыг  хийсэн албан тушаалтан бүрт хариуцлага тооцох саналыг УИХ-д оруулахаар нэрийг нь бэлтгэж эхэллээ.

Үндэсний аудитын газар 250 сая төгрөг зарцуулан байж 3 сарын хугацаанд царцаасан бүх объектуудад хяналт шалгалтыг хийсэн юм. 4-р сард мөнгөө авчхаад 11-р сард цутгалт хийдэг хийсэн дүнтэй явж байна. Компаниуд барилгаа худалдаж авах ёстой. Тэр барилга улсад хэрэггүй гэдгийг УИХ-ын дарга ч гэсэн зарлаад байна.

Байнга хугацаа хэтрүүлж байсан барилгын компаниуд хар жагсаалтад орж дахин барилга барих эрхгүй болгохоор шийдвэрлэж байгаа юм. Мөн шаардлага хангаагүй зураг төсөв хийдэг хүмүүс эрхээ хасуулж дахин энэ хүмүүст нэр заан ажил олгох ёсгүй. Тендер шалгаруулахад нэг барилгыг 3 удаа хувааж 3 өөр компанид үе шатаар өгч тендер шалгаруулсан бүх улсууд төрийн албанаас гарч нөхөн төлбөр тооцуулах ёстой.

УИХ-ын гишүүн, Төсвийн байнгын хорооны дарга Ц.Даваасүрэн: “Ялангуяа 240 объектын 133 нь боловсролын салбартай холбоотой. Тэнд барилга захиалагчийн албаны баталгаажуулсан төсөв яагаад өссөнийг бид нягтлах ёстой.”

Аудитын байгууллага дүн шинжилгээнд хамрагдсан 272 төсөл, арга хэмжээнээс 518.3 төсөвт өртөг бүхий 146 төсөл арга хэмжээг 2014 оны төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтад тусган хэрэгжүүлэх боломжтой хэмээн үзсэн. Үүнээс 79.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 37 объект 2014 онд ашиглалтад орох боломжтой. Гэвч сангийн яамны дансанд хөрөнгө оруулалтад зориулагдсан 138 тэрбум төгрөг л байна.

“Шалгагдаж байгаа 243 объектыг хийж гүйцэтгэсэн компаниудын хар жагсаалтад орох нэрсийг мөн зураг төсөв хийсэн хүмүүсээс яг ямар  хариуцлага алдсаныг тодорхой болго”гэсэн зүйлүүдийг ярьсан талаар Ц.Даваасүрэн гишүүн хэллээ.

Царцаасан объектуудаас 51 төрлийн 1034 зөрчил 247 объект дээр гарсан. Зураг төсөвгүй объект төсөвт суухгүй гэдэг хууль мөрдөгддөг ч ийм объект суусан байгаагийн цаана УИХ-ын гишүүд яригддаг. Одоо гишүүд миний тойргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилга гэж хамгаалах ёсгүй гэж төсвийн байнгын хорооны дарга хатуухан сануулж байлаа.