Манукол 2014.07.31 | Сайт: Vip76.mn

Бельги улсад "Монгол номын сурталчилгаа" зохион байгуулагдав

Бельги улсад "Монгол номын сурталчилгаа" зохион байгуулагдав
9 цуврал номуудыг нийтэд сурталчилан таниулав.

2014 оны 7 сарын 12 - нд Бельги улсад "Монгол номын сурталчилгаа" үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө.

Уг үйл ажиллагаагаар "Мөнх тэнгэр ба шижнлэх ухаан" ном, "Монгол суу ухаан" 11 боть ном, "Ертөнцийг танихад туслахуй" 9 цуврал номуудыг нийтэд сурталчилан таниулав.