Даатгал 2015.06.02 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Хүртээмжтэй даатгалыг арилжааны банкаар дамжуулан иргэдэд хүргэнэ

Хүртээмжтэй даатгалыг арилжааны банкаар дамжуулан иргэдэд хүргэнэ

Монголын Даатгагчдын холбоо

Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Даатгагчдын Холбоо  Монголын Даатгалын зуучлагчдын холбоо, болон Төрийн банк нарын хооронд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн Хүртээмжтэй даатгалыг арилжааны банкаар дамжуулан хэрэгжүүлэх зорилгоор  СЗХ-ны Даатгалын газрын дарга С.Ганболд, Даатгагчдын холбооны ерөнхийлөгч Ж.Бат-орших, Даатгалын зуучлагчдын холбооны ерөнхийлөгч Ш.Батчимэг,  Төрийн банкны Гүйцэтгэх захирал Д.Батсайхан нар “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийг үзэглэлээ.