Даатгал 2016.03.23 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Ердийн даатгалын төлөөлөгчийн сургалт явагдаж байна

Ердийн даатгалын төлөөлөгчийн сургалт явагдаж байна

Монголын Даатгагчдын Холбооны Даатгалын сургалтын төвөөс 2016 оны 03-р сарын 10-с 4-р сарын 3-нийг дуусталх хугацаанд Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Албан журмын даатгагчдын холбоо болон Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал ХК-тай хамтран орон даяар даатгалын мэргэжлийн оролцогч болох "Ердийн даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох" сургалтыг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар энэхүү сургалтанд 300 гаруй иргэд, хуулийн этгээд хамрагдаад байна.