Даатгал 2015.10.03 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Coffee talk Series

Coffee talk Series
Coffee talk Series

Гишүүн даатгалын компаниудын ажилтан, менежерүүдэд цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл өгч мэдлэг, ур чадварыг нь ахиулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой “Coffee talk series” чөлөөт, уулзалт 2015.09.18-ны өдөр болж өнгөрлөө.

Уг уулзалтанд ЗЦГ-ын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Энхбатыг урьж оролцуулсан бөгөөд 2015.09.01-ний өдрөөс шинээр хэрэгжиж эхэлж буй Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн өөрчлөлтүүд болон 2016.01.01-нээс хэрэгжиж эхлэх гэж буй “Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох” журам, тэдгээрийн агуулга, ач холбогдлын талаар чөлөөт ярилцлага болж өнгөрлөө.