Баасан.Г 2015.07.09 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Дундговь аймагт ажиллалаа

Дундговь аймагт ажиллалаа
МАЧХ-ны удирдлагууд

МАЧХ-ны Дундговь аймгийн салбарын удирдах зөвлөл, Сайнцагаан сумын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, МАЧХ-ны удирдлагууд хамтарсан хурал хийж аймгийн ахмадуудын эрх ашгийн төлөө жигд, нээлттэй ил тод ажиллах талаар хэлэлцлээ.

Мөн аймгийн засаг дарга, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга нартай уулзаж ахмадын байгууллагын ажлыг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах ажилд анхаарал тавих талаар санал солилцлоо.