Баасан.Г 2015.10.13 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Багануур дүүргийн ахмадуудад сургалт явууллаа

Багануур дүүргийн ахмадуудад сургалт явууллаа
Багануур дүүргийн ахмадуудад сургалт явууллаа

2015 оны 10 сарын 11нд Багануур дүүргийн ахмадуудын хүсэлтээр МАЧХ-ноос Багануур дүүргийн ахмадуудад хууль эрх зүй, тэтгэвэр, тэтгэврийн зээл, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, шагнал урамшуулал, амралт сувилал, ахмадын эрхийн тухай олон асуудлаар сургалт хийж мэдээлэл өглөө.

Ахмадуудад хууль. тэтгэврийн зээлийн талаар гарын авлага тарааж. МАЧХ-ны салбарыг байгуулж тогтмол үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргалаа.