Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2016.04.14 | ХМА: Мэргэжлийн холбоо

Дорноговь салбарын бүх гишүүдийн уулзалт боллоо

Дорноговь салбарын бүх гишүүдийн уулзалт боллоо

Дорноговь салбарын 2016 оны бүх гишүүдийн уулзалт 4 сарын 12-нд боллоо.

Уулзалтаар төлөвлөгөөнд тусгасан ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудын зохион байгуулалт, хуваарилалтыг хийж, цаашдын ажлынхаа талаар гишүүдтэйгээ зөвлөлдлөө. 

Мөн уулзалтын үеэр хугацаагүй эрхээ авсан салбарын гишүүн Л.Аваадоржид салбарын дарга Б.Төмөрхуяг гэрчилгээг гардуулж баяр хүргэлээ.