Эрдэнэчимэг.Л 2016.05.12 | Телевиз: С1

Эмэгтэйчүүдийн квот 20 хувь буурав

УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг

Шинэ сонгуулийн хуулиар эмэгтэйчүүдийн квот 30 хувь байсныг 20 хувь болгож бууруулсан.

Ингэснээр их хурал дах эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл багасна гэсэн үг юм. Нөгөө талаар эмэгтэйчүүдийн сонгуульд зарцуулах хөрөнгө мөнгө бага байдаг нь их хуралд сонгогдох магадлал муу байдаг байна. 

УИХ-ын гишүүн Л.Эрдэнэчимэг: Эмэгтэйчүүд өнгөрсөн дөрвөн жил ямар ач холбогдолтой ажилласан гэдийг ард иргэд харсан байх.

Үргэлжлэлийг бичлэгээс үзнэ үү?