Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 2016.06.09 | Телевиз: UBS

Энэ 20 жилийн хугацаанд эрх зүйн орчноо бүрдүүлж чадсан

Монголын санхүүгийн мэргэжлийн томоохон байгууллага болох ММНБИ ойн баяраа тэмдэглэлээ.

20 жилийн түүхтэй тус институти ойн баярын хүрээнд гишүүд, дэмжигчиддээ чиглэсэн олон бүтээлч ажлыг хийжээ. Мөн баярын хурлаа хийн, салбарын шилдгүүдээ тодруулсан байна.

ММНБИ-ийн Ерөнхий захирал Энэ 20 жилийн хугацаанд эрх зүйн орчноо бүрдүүлж чадсан. 2016 он гэхэд Нягтлан бодогч бүртгэл, аудитын шинэчилэн найруулсан хуулийг мөрдөн ажиллаж байна.