Т.Гантөмөр 2016.08.31 | Телевиз: UBS

Өвөлжилтийн бэлтгэл 76,4% тай явж байна

Нийслэлийн Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр

Нийслэлийн Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр Энэ сэдвээр ярилцлагын буланд оролцлоо.

-Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил ямар шатандаа явж байна вэ ?

Нийслэлийн хэмжээнд МУ-ын засгийн газрын 2016 оны 338- дугаар тогтоол, Нийслэлийн А599 дүгээр захирамжаар төв суурин газрын Улаанбаатар хотын өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг эрчимжүүлэх талаарх ийм тогтоол гарсан. Тогтоолын дагуу Нийслэлийн ерөнхий менежер тушаал гаргаж ажлын хэсгүүд байгуулаад ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?