Баасанхүү.О 2017.01.02 | Хэвлэл мэдээллийн алба: УИХ

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар тогтоолын төсөл өргөн мэдүүллээ

Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар тогтоолын төсөл өргөн мэдүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Миеэгомбын Энхболдод өнөөдөр /2016.12.28/ УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүү “Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалт, хотын хөгжлийн сан байгуулах талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүллээ.

Уул уурхай, олборлолтын үйл ажиллагаа дуусгавар болоход уурхай, ордын хаалтыг хийхийг Монгол Улсын Ашигт малтмалын тухай хуулиар тодорхойлсон боловч Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд уг хууль, тогтоомж мөрдөгдөхөөс өмнө Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр зохицуулагддаг учраас уг үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, олборлолт зогсох үед үүнийг дагасан байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн асуудлаас гадна уг дагасан хотын хүн амын нийгэм, эдийн засгийн олон асуудлыг хэрхэн зохицуулж шийдвэрлэх асуудал эрх зүйн зохицуулалтгүй, төр засгийн анхаарлын гадна байсаар байна гэж УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүү үзэж байна.

Эрдэнэт үйлдвэрээс улсын төсөвт оруулж буй татвар, хураамж нь нийт улс орон, орон нутгийн одоогийн хэрэгцээнд зарцуулагддаг болохоос уг үйлдвэртэй холбоотой эрсдлийг хүлээж буй Эрдэнэт хотын иргэд, тэдгээрийн ирээдүйд хамааралгүй байгаа юм. Иймд Эрдэнэт үйлдвэрийн хаалтын үед тус хотын экологийн орчин, хүн амын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хүндрэлээс хамгаалахад зарцуулах зорилго бүхий санг бий болгох үүднээс дээрх тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлжээ