Даваасүрэн.Ц 2010.10.11

Сумдад 30.0 сая төгрөгийн өвс тэжээлийн буцалтгүй тусламжийг хүргүүлэв

Сумдад 30.0 сая төгрөгийн өвс тэжээлийн буцалтгүй тусламжийг хүргүүлэв
2009-2010 оны өвөлжилт, хаваржилтын байдал хүндэрлээ

2009-2010 оны өвөлжилт, хаваржилтын байдал хүндэрчээ. Тиймээс гамшгийн байдалд хүрсэн Галт, Жаргалант, Цэцэрлэг, Цагаан-уул сумдад 30.0 сая төгрөгийн өвс тэжээлийн буцалтгүй тусламжийг хүргүүлэв