Сандагсүрэн.Ж 2017.03.15 | ХМА: Дүүрэг

Өрхийн эмнэлэгтэй үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

Өрхийн эмнэлэгтэй үр дүнгийн гэрээ байгууллаа
Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ж.Болортуяа нар

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/04 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын А/93 дугаар захирамжийн дагуу 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр дүүргийн Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ж.Болортуяа нар 31 өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй гүйцэтгэлийн гэрээ байгууллаа.