Мэргэн.Ч 2017.05.04 | Телевиз: Bloomberg TV Mongolia

Ч.Мэргэн: УИХ-ын тогтоолд тусгасан 11 дүгээр заалтыг хасах нь зөв

BCM Гүйцэтгэх захирал Ч.Мэргэн

Монголын бизнесийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Ч.Мэргэн Влүүмбэрг телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрт зочноор уригдан оролцлоо.

Ярилцлага Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хойшилсон шалтгаан, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл УИХ-ын тогтоолын зүйл заалтын хүрээнд өрнөлөө.