Эрдэнэбат.Ж Д.Ганбат 2017.05.15 | Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

Сэдэв: Зам тээвэр, бүтээн байгуулалт

Зам тээврийн сайд Д.Ганбат

Засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албанаас бэлтгэн хүргэдэг Засгийн газрын цаг нэвтрүүлэг энэ удаа Зам тээвэр тэр дундаа бүтээн байгуулалтын сэдвийн хүрээнд Зам тээврийн сайд Д.Ганбат оролцож Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудын талаар мэдээлэл өглөө.