Оюунхорол.Д Эрдэнэбат.Ж 2017.08.18 | Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

Хэрлэн голын урсацад тохируулга хийж болох эсэх ТЭЗҮ боловсруулна

Хэрлэн голын урсацад тохируулга хийж болох эсэх ТЭЗҮ боловсруулна

Өмнийн говьд шинээр байгуулах томоохон бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц болон бусад төслүүдийн ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд “Хэрлэн гол дээр урсацын тохируулга хийх” төслийг хэрэгжүүлж болох эсэхэд шаардлагатай Техник эдийн засгийн үндэслэл, Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол нарт, шаардагдах санхүүжилтийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд даалгалаа.

“Хэрлэн голын урсацын тохируулга хийх” боломжтой гэсэн дүгнэлт болон холбогдох шийдвэр нь гарснаар  төслийг  хэрэгжүүлж, ус хуримтлуулах байгууламжаар дамжуулан өмнийн говьд шинээр байгуулагдах томоохон бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц болон бусад стратегийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийн ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх, мөн Хэрлэн голын урсац багасах, бүр тасрах эрсдэл гарах үед ус хуримтлуулах байгууламжаас эргүүлэн голын урсацыг тэтгэж, тогтмол хэвийн урсацтай байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна