Амарсайхан.С 2017.12.04 | Телевиз: UBS

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүд ажиллаж эхэллээ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд иргэдийн хяналтыг бий болгох зорилгоор авлигаас урьдчилан сэргийлэх Олон нийтийн дэд зөвлөлийг байгуулаад байна.

Одоогийн байдлаар 21 аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд 63 иргэн ажиллаж байгаа бөгөөд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллах Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдтэй гэрээ байгуулаад байна.

Авлигатай тэмцэх газрын нэрийн өмнөөс төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах иргэдтэй гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа өнөөдөр болов.

Нийслэлийн ИТХ-ын дарга С.Амарсайхан, Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Төгөлдөр нар нийслэлийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах иргэн Т.Мөнхбаяр, Ж.Сайнзаяа, Д.Цэвээндулам нартай гэрээ байгууллаа.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Болормаа, Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Төгөлдөр нар тус яамны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах иргэн С.Отгонтуяа, М.Амарбаяр, Л.Цэцэгсайхан нартай гэрээ байгууллаа.

Мөн өдөр нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ-ын дарга Б.Мөнхцэцэг, Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Төгөлдөр нар тус дүүргийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах иргэн Б.Цэрэнпүрэв, С.Бат-Эрдэнэ, П.Золжаргал нартай гэрээ байгууллаа.

Ингэснээр дээрх иргэд өөрсдийн хариуцсан төрийн байгууллагууд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хөндлөнгийн хяналт тавих, авлигын эсрэг сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр гэрээнд тусгагдсан ажлыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд үйл ажиллагаандаа Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2017 оны а/53, a/44 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан Авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийн ажиллах журмыг мөрдөж ажиллана.